Przejdź do treści

LAMPA UV-C

lampa UV-C
Lampa UV-C

Wykorzystaj światło UV-C w walce z bakteriami i wirusami!

Dlaczego lampy UV-C są skutecznym sposobem sterylizacji?

Zabezpiecz siebie i swoich gości na stoisku. Rozszerz oświetlenie targowe o funkcje dezynfekujące. Promieniowanie ultrafioletowe (UV), podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło, to rodzaj falowego promieniowania elektromagnetycznego. Według licznych badań dzięki największy efekt bakteriobójczy można uzyskać właśnie przy użyciu promieni UV-C. Mechanizm ten polega na absorbowaniu przez kwasy nukleinowe i białka promieniowania UV-C, które wywołuje reakcje chemiczne w jądrach komórkowych, zabijając mikroorganizmy.

Czy to działa?

Tak. Skuteczność zastosowania lampy UV-C została potwierdzona już dawno. Istnieje wiele sprawdzonych naukowych dowodów dotyczących skuteczności UV-C zarówno w literaturze, jak i w raportach z różnorodnych zastosowań branżowych. Lista prestiżowych badań terenowych jest zbyt duża, by ją tu wymienić. UV-C jest stosowany na całym świecie. Znaczna część opraw służy do dezynfekcji wody pitnej i procesu oczyszczania ścieków.

LAMPA UV-C

Jak działa lampa UV-C przepływowa Hegemon?

Przeznaczona jest do użytku wszędzie tam, gdzie wymagany jest podwyższony stopień czystości mikrobiologicznej. Światło UV-C w lampie HEGEMON tworzą profesjonalne promienniki firmy OSRAM, co m.in. wpływa na neutralizację w pomieszczeniu 95% drobnoustrojów już w 4 godziny!

Dezynfekcja powietrza promieniami UV-C odbywa się wewnątrz komory dezynfekcyjnej. Skażone powietrze zasysane jest przez wentylator. Następnie po przejściu przez filtr zatrzymujący kurz oraz inne zanieczyszczenia trafia do komory dezynfekcyjnej. Natężenie promieniowania UV-C i czas „przebywania” powietrza wewnątrz komory są tak dobrane, że to, które wydmuchiwane zostaje na zewnątrz lampy, jest praktycznie całkowicie pozbawione szkodliwych drobnoustrojów.


Czy promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla człowieka?

Jesteśmy narażeni na części widma UV podczas przebywania na zewnątrz. Zasadniczo nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować niekorzystne skutki w zależności od długości fali, rodzaju i czasu trwania oraz różnic w odpowiedzi na promieniowanie UV między poszczególnymi osobami.


Jak UV-C wpływa na zarazki?

Mikroorganizmy to proste struktury organiczne, które łatwo absorbują długość fali UV-C, co powoduje ich zniszczenie. DNA drobnoustrojów (kwas dezoksyrybonukleinowy) jest najpierw wywoływany niekorzystnie ze względu na słabsze wiązania molekularne. W setnych sekund cierpi nieodwracalne uszkodzenie. Późniejsza utrata instrukcji genetycznych powoduje śmierć komórki i / lub niemożność replikacji, czyniąc je nieszkodliwymi. Ciągła ekspozycja powoduje nieprzerwaną degradację, taką jak np. działanie słońca, tylko, że znacznie szybciej.


Czy UV-C może zabić 100% wszystkich mikroorganizmów w powietrzu?

Zwykle nie, choć ważniejsze są bardzo duże ograniczenia liczby stosowania UV-C. Hegemon jest dobrym przykładem tego,  że UV-C jest najdoskonalszym, a czasem jedynym wyborem, aby wykonać to zadanie. Co równie ważne, UV-C nie pozostawia niczego innego niż inne metody! Oprawy bakteriobójcze emitujące promieniowanie UV-C zabijają prawie wszystkie drobnoustroje, atakując kwas nukleinowy. Skuteczność zależy od czasu naświetlania i natężenia promieniowania UV-C. Działanie promieni UV-C jest nieodwracalne, drobnoustroje nie uodparniają się na promieniowanie UV-C (bakteriobójcze).

Dlaczego warto zastosować lampę przepływową Hegemon UV-C?

JEST EFEKTYWNA

podnosi znacząco bezpieczeństwo zdrowotne personelu – w krótkim czasie zmniejszają zachorowalność nawet do 70%

JEST BEZPIECZNA

jest bezpieczna i wygodna w użytkowaniu – daje możliwość intensywnej sterylizacji powietrza (w miejscach, gdzie występuje duża obecność ludzi, zwierząt czy roślin)

JEST SKUTECZNA

zwiększa ocenę firm, organizacji, placówek pod względem spełnienia przepisów BHP i PIP w zakresie działań prewencyjnych

Czy instalacja opraw UV-C jest trudna?

Zdecydowanie nie. Dostarczone są proste instrukcje instalacji wraz z rysunkami rozmieszczenia wypełnionymi wszystkimi niezbędnymi specyfikacjami wymiarowymi. Oferujemy pomoc w projektowaniu instalacji składającej się z kilku opraw UV-C.

hegemon uv-c
hegemon uv-c
Hegemon UV-C
Hegemon UV-C

Lampy UV-C

Skuteczenie eliminują:

– bakterie
– wirusy
– grzyby
– pleśń
– roztocza

Światło (promieniowanie) UV-C niszczy m.in. łańcuchy DNA bakterii i wirusów i uniemożliwia ich namnażanie się, poprzez to może zostać wykorzystane do sterylizacji. Ultrafiolet C ma silne własności bakteriobójcze, dlatego wkracza szeroko poza medycyną i farmacją do produkcji, magazynowania i handlu żywnością. Zastosowanie obiegów powietrza z lampami UV-C, które jest skutecznym sposobem zabezpieczenia przed zakażeniem, zwiększa ich efektywność . Regularne naświetlanie powierzchni znacznie ogranicza namnażanie drobnoustrojów.


Lampy sterylizujące UV-C a koronawirus


Zastosowania lamp UV-C

W związku z rosnącym zagrożeniem zarażeniem koronawirusem COVID-19 nasuwa się pytanie: Czy lampy sterylizujące to dobry sposób dezynfekcji od koronawirusa? Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał, że wykorzystanie lampy UV-C jest jedną z metod dezynfekcji. Zaznaczył jednak, że dotyczy to przede wszystkim powierzchni. Wtedy lampa bakteriobójcza UV-C może być naprawdę przydatna.

Zadzwon teraz