Oval Led Spot

Ślad węglowy Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt[1]. Jest rodzajem śladu ekologicznego.