Przejdź do treści

Ślad węglowy

Ślad węglowy

Produktowy ślad węglowy

Emisja dwutlenku węgla w Polsce wynosi obecnie poniżej 650 gramów na 1 kWh.

Produktowy ślad węglowy jest sumą gazów cieplarnianych emitowanych poprzez cały cykl życiowy produktu włączając w to jego użytkowanie.

Kilkanaście lat temu dowiedziałem się czym jest ślad węglowy i jak go się oblicza. Wtedy informacja, że statystyczny Polak odpowiada za emisję ponad 8 ton dwutlenku węgla rocznie była przełomem i pierwszym krokiem do optymalizacji różnych obszarów życia w celu zmniejszenia mojego śladu. Sprawdzałem jaka część mojego śladu węglowego jest związana z: ogrzewaniem, jazdą samochodem, przelotami, produkcją żywności i towarów przemysłowych oraz zużyciem prądu.

ślad węglowy
ślad węglowy

W momencie gdy świat co dekadę musi o połowę zmniejszyć ogólną emisję dwutlenku węgla, właściwe zrozumienie naszego śladu węglowego wynikającego z określonych działań ma kluczowe znaczenie dla rozwoju. Koncepcja śladu węglowego w oświetleniu wykracza poza samo zużycie energii elektrycznej przez oprawy. Obejmuje ona emisję gazów cieplarnianych przez cały cykl życia produktu: od pozyskania surowców, przez produkcję, montaż, transport, po eksploatację oraz finalnie sposób utylizacji oprawy.
Zmiany klimatu utrzymują się na szczycie priorytetów spośród wyzwań środowiskowych, które muszą być adresowane do wszystkich poziomów społeczeństwa.
Firma Maxi-Light gwarantuje odpowiedzialne podejście do problematyki śladu węglowego, między innymi potwierdzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (rejestr producentów) oraz współpracę z ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Co obniża ślad węglowy?

Oferujemy wysokiej jakości oświetlenie i gwarantujemy, że obniża ślad węglowy.
Nasza wieloletnia działalność związana pierwotnie z handlem a następnie z produkcją i sprzedażą opraw oświetleniowych związana jest nierozerwalnie z problemem śladu węglowego.

ślad węglowy
ślad węglowy


Od ponad 10 lat firma Maxi-Light postawiła na maksymalnie energooszczędną technologie w oświetleniu, na diody LED. Dla reputacji Maxi-Light i całego przemysłu oświetleniowego w Polsce ważne jest budowanie zgodnego i jasnego przekazu, aby podkreślić produktowy ślad węglowy w relacji do zmian klimatu i żeby zidentyfikować technologię oraz praktyki, które będą jeszcze bardziej redukować emisję gazów cieplarnianych. Wdrażamy na codzień takie technologie oraz praktyki, nasze ostatnie działania dążą do coraz większego propagowania intelignetnego oświetlenia LED.

Ekotechnologia LED

Inteligentne oświetlenie

Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem w dziedzinie oświetlenia jest wykorzystywanie diod led. Nie musimy już więcej martwić, że diody i moduły LED nie dadzą nam dostatecznie mocnego światła. Wykorzystujemy wyłączenie komponenty najwyższej jakości, głównie produkowane w EU. Przede wszystkim pobierają one od 60 do 90 procent mniej energii niż tradycyjne źródła światła (żarówki). LED zużywa jej dużo mniej już przy zapalaniu światła i praktycznie nie wytwarza dodatkowego ciepła. Żywotność LED jest również znacznie dłuższa, moduły mogą świecić do kilkudziesięciu tysięcy godzin, bez znacznego spadku natężenia strumienia świetlnego. To właśnie oznacza dużo mniej zużytych żarówek na wysypiskach elektrośmieci. Dodatkowo nasze rozwiązania gwarantują, że kiedy musimy w końcu jednak już wymienić zużyte moduły LED i je zutylizować, cały proces jest w pełni profesjonalny.

Ekoprojekt Energy related products

Finalnie nawet zużyty moduł LED wyrządzi znacznie mniejszą krzywdę środowisku, ponieważ nie ma w nich rtęci ani żadnych innych substancji szkodliwych dla natury, a proces utylizacji nie jest pozostawiony przypadkowi i podporządkowany naszym procedurom. Używane przez nas zasilacze LED są zgodne z wymogami minimalnej efektywności energetycznej systemów zasilających, jakie wiążą się z wdrożeniem dyrektywy Ekoprojekt (ErP – Energy related products) dla systemów oświetleniowych. Ekoprojekt (ErP – Energy related products) odnosi się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE i jest ona wprowadzana przez rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 245/2009 i jej poprawkę 347/2010 dotyczącą sprawności energetycznej dla produktów związanych z energią elektryczną.

Ślad węglowy – definiecje

Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt[1]. Jest rodzajem śladu ekologicznego.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2.
Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Na przykład tona metanu odpowiada 25 tonom CO2e.

Ślad węglowy firm

Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu. Przy obliczaniu śladu węglowego poszczególnych państw należy brać pod uwagę nie tylko emisje na ich własnym terytorium, lecz także emisje towarzyszące produkcji dóbr importowanych.
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alad_w%C4%99glowy

Zadzwon teraz